Czy to zima, czy to jesień

Leśne krajobrazy z Pogórza Wielickiego. 30 październik 2012
Advertisements